Wie zijn keuringsplichtig?

Werkgevers

Alle werkgevers zijn keuringsplichtig. Werkgevers hebben een wettelijke verplichting om (elektrische) arbeidsmiddelen te (laten) keuren. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan zijn werknemers. De Arbowet stelt ook dat de werkgever verantwoordelijk is voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers die ingehuurd worden. Als er personeel op regiebasis ingehuurd wordt, dan heeft de werkgever over deze arbeiders dezelfde zorgplicht voor veiligheid als voor eigen personeel.

Verhuurbedrijven

Ook verhuurbedrijven zijn keuringsplichtig voor alle arbeidsmiddelen die verhuurd worden periodiek te laten keuren. Bij gehuurd materieel is en blijft de werkgever een zorgplicht houden. Dit geldt ook als de machine geleased is. De werkgever blijft verantwoordelijk voor een veilige situatie. Dit kan hij regelen via de verhuurder, deze is dan civielrechtelijk aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Uiteindelijk blijft de werkgever strafrechtelijk aansprakelijk bij ongevallen.

Ondernemers

Als éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er bent u in principe nog niet verplicht uw (elektrische) arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u de arbeidsmiddelen mag gebruiken!! Het keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel raadzaam omdat diverse opdrachtgevers eisen dat uw materieel goedgekeurd is. Denk bijvoorbeeld aan een werkomgeving waarbij VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) een vereiste is.